Psiquiatria

En què consisteix el servei de Psiquiatria?

El model de Psiquiatria que promovem a la Unitat de Psicoteràpia Familiar és la intervenció del professional com a possible complement de la Psicoteràpia en un determinat moment del procés, no com a substitut d’aquesta.

Per això, el Psiquiatre de la unitat posseeix una àmplia formació en Psicoteràpia amb l’objectiu d’optimitzar el tractament i promoure un ús responsable de la medicació.

No totes les persones que inicien una Psicoteràpia per un determinat problema requereixen d’una intervenció psiquiàtrica, però poden exisitir circumstàncies que requereixin una valoració des d’un punt de vista més mèdic per ajudar a millorar la simptomatologia, avaluar la influència de factors psíquics i físics o definir un diagnòstic.

Psiquiatria.-