Psicoteràpia amb Joves i Adolescents

Com funciona la Psicoteràpia amb Joves i Adolescents?

Actualment l’adolescència és més llarga, comença abans i acaba més tard. És una etapa molt important de la vida, en la qual es produeixen molts canvis neuropsicològics, es completa el desenvolupament físic i sexual i s’acaba de formar la personalitat, fonament del jo adult.

Els conflictes dels adolescents i joves necessiten d’un abordatge integral, tractant tant els problemes individuals com els familiars, socials i escolars.

Si la confiança és important en qualsevol classe de Psicoteràpia, en el cas d’adolescents i joves ho és encara més. Es requereix un ambient de respecte, però proper, en el qual es pugui establir una interrelació sincera i oberta sense por a les conseqüències de poder expressar els seus pensaments, percepcions i emocions respecte a si mateixos hi ha tot l’elenc de relacions que estableixen amb la família, l’escola o universitat, o en les activitats socials, esportives i d’oci.

Com a Psicoterapeutes treballem essencialment a nivell individual amb l’adolescent o jove, i pactem amb ell els moments i maneres en que seria oportú implicar els seus familiars més propers per a la resolució d’un conflicte. Per això, es podran realitzar sessions conjuntes amb els seus pares, i fins i tot germans, de forma periòdica. Aquesta manera de treballar permet mantenir sempre preservada la transparència de cara a l’adolescent o jove i facilitar als pares la informació sobre la progressió de la Psicoteràpia.

Adolescentes

Quan un jove ha d’acudir a Psicoteràpia?

Els problemes més comuns de consulta són:

Ansietat per pors, fòbies, tics, obsessions o manies.

Baixa autoestima i inseguretat.

Rebuig a la seva identitat sexual.

Depressió.

Problemes relacionals: timidesa, manca d'habilitats socials.

Addiccions: drogues, alcohol, sexe o noves tecnologies (internet, mòbil).

Problemes d'alimentació: anorèxia, bulímia i trastorn per afartament.

Problemes de conducta: impulsivitat, manca d'autocontrol, agressivitat.

Problemes escolars: dificultats d'aprenentatge, falta de motivació, ansietat davant els exàmens, fòbia escolar, etc.

Trastorn per dèficit d'atenció amb i sense hiperactivitat (TDAH).

En pacients d’aquesta edat és convenient realitzar sessions de Psicoteràpia amb una freqüència setmanal.