Mediació

Com funciona la Mediació Familiar?

Des d’una posició neutral i imparcial, actuem com a mediadors per potenciar les capacitats de cadascun dels assistents per tal que puguin desbloquejar els seus conflictes, solucionar problemes i consensuar acords que comportin benestar emocional i pau per a tot el sistema familiar, establint un precedent positiu en la gestió de les diferències per a futures ocasions.

La Mediació Familiar és especialment útil:

Quan hi ha hagut una separació i les persones implicades necessiten arribar a acords pel bé de tots i, molt especialment, pel dels fills.

En situacions de diversa índole que requereixen ajuda externa per aconseguir relacions funcionals i pactes satisfactoris entre membres de diferents generacions o del mateix nivell jeràrquic.

mediacion.-