Psicoteràpia online

Què més ens pot aportar la Psicoteràpia online?

En el cas de nens i joves hem pogut experimentar amb èxit les reeducacions online. Aquest servei va dirigit a tots aquells que tenen dificultats per aconseguir un rendiment adequat a les seves capacitats davant els estudis.

No es tracta d’una “classe particular” o de “repàs” sinó d’una intervenció psicològica en la qual es recuperen aprenentatges, es planifiquen i organitzen les tasques escolars, s’aprenen tècniques i mètodes d’estudi, es preparen exàmens i es potencien les conductes més funcionals per als diferents àmbits de la vida.

A dia d’avui hi ha abundant material audiovisual que, degudament seleccionat i mitjançant un seguiment individualitzat, resulta de gran utilitat per establir estratègies cognitives per la lectura i l’escriptura treballant la velocitat i comprensió lectora, l’expressió oral i escrita i l’ortografia. També es pot treballar l’atenció visual i auditiva, la concentració i la memòria visual i auditiva.

Treballar online amb la psicòloga infantojuvenil pot ser molt útil i pràctic per planificar el treball personal i aplicar diverses tècniques d’estudi, per despertar interès pels aprenentatges, motivar i millorar l’autonomia personal i per guanyar en organització personal. Tot això aprenent també a gestionar la frustració i els sentiments negatius que apareixen freqüentment davant les dificultats escolars.

Psico online_2