Psicoteràpia de Família

Com funciona la Psicoterapia de Família?

La família és el lloc on l’individu viu les seves primeres experiències. És on, en interacció constant amb tots els membres que la integren, es forma com a persona. També és el lloc on va dotant de significats emocionals la realitat, forjant-se un jo intern, és a dir, la manera de veure i comprendre les coses. De fet, la família pot ser una font de reconeixement, calidesa i afecte, però també font de patiment, de dolor i d’incomprensió.

Les famílies evolucionen al llarg del temps i els seus membres també creixen i canvien. En aquest procés natural poden sorgir friccions o crisis, que requereixen aturar-se i readaptar-se, negociant els ajustaments necessaris per encarar les noves necessitats.

El primer pas consisteix en que algun membre de la família es posi en contacte amb nosaltres per explicar la situació que està causant patiment. En funció del que se’ns plantegi, demanarem que vinguin a una primera visita tots els membres de la unitat familiar que conviuen per poder escoltar la visió i vivència que cadascun té respecte a aquesta situació. Posteriorment, per a les visites successives, es planificarà l’assistència de l’individu o els seus familiars d’acord amb les necessitats detectades.

Conèixer a tota la família des de l’inici ens permet entendre millor el que està passant i permet posar en marxa canvis no només en el fill, o fills, sinó també en els pares.

Si es tracta d’un problema conjugal, demanarem l’assistència de la parella conjuntament, amb independència que es pugui realitzar alguna sessió per separat.

Si es tracta d’un problema de relació amb els fills, convocarem a pares i fills successivament, junts i per separat.

Si es tracta d’un problema escolar, es convoca inicialment als pares i al fill, per comunicar-se després amb el centre escolar i col·laborar amb el mateix.

L’experiència mostra que, quan s’impliquen en la Psicoteràpia tots els familiars més significatius, els resultats són molt més ràpids i els canvis més profunds i duradors.

Si no tenim la sort de comptar amb la participació de la família, el treball psicoterapèutic s’ha de plantejar de forma diferent, comptant amb altres recursos i contemplant sempre la influència de les relacions i interaccions de l’individu amb les persones de les que s’envolta habitualment.

A les sessions emergeixen i s’indueixen emocions que amb posterioritat mouen interiorment i es recol·loquen o es reinterpreten, pel que és normal que el Psicoterapeuta proposi alguna tasca perquè es realitzi a la llar entre les sessions.

Familia

Quan acudir a Psicoteràpia de Família?

Els conflictes familiars poden estar relacionats amb les diferents etapes de la vida de les persones. Hi ha dificultats que emergeixen en els inicis de la convivència, amb l’arribada dels primers fills, en l’adolescència, quan aquells se’n van de la llar o quan la parella encara la jubilació.

Moltes de les consultes que rebem estan relacionades amb el deteriorament de l’ambient familiar, discrepàncies educatives entre els pares, conflictes de parella o separacions. També per fills que abandonen els estudis prematurament, impulsivitat, hiperactivitat o conductes problemàtiques dels mateixos.

És convenient demanar ajuda quan:

La família sent que se li escapen les coses i que no pot resoldre els conflictes per si mateixa.

Dificultats amb els fills per incomprensió, aïllament o problemes d'autoritat i obediència.

Els pares es plantegen que la seva manera de viure els problemes els està portant al deteriorament de la seva relació com a parella.

Es recomana des de l'escola dels fills o des dels serveis de salut.

En presència de símptomes psicopatològics com ansietat, depressió, fòbies, ira inapropiada, dissociacions, trastorns alimentaris, addiccions, bloquejos emocionals i símptomes o malalties psicosomàtiques.

Les sessions tenen una durada aproximada d’una hora en el cas de ser individuals i una mica més en el cas de parelles o de grup familiar. Recomanem que les tres o quatre primeres visites tinguin una freqüència setmanal per passar, posteriorment, a quinzenals o mensuals.