Filosofia

Missió

Vivim una època de grans canvis tecnològics, socials i psicològics que han transformat els conceptes de distància i de temps, els costums i les maneres de relacionar-se que fan emergir noves estructures i provoquen desajustos en les persones i les famílies. Així mateix, des de sempre hi ha problemes de convivència específics segons l’edat i l’etapa existencial de les persones, que es donen amb més freqüència entre els membres de la parella de pares, entre els fills o en la interacció entre tots ells.

Cadascuna de les situacions de malestar familiar són experimentades de forma diferent pels seus membres i, a la vegada, aquesta experiència individual repercuteix en tots els altres membres que conviuen a la unitat familiar.

La Unitat de Psicoteràpia Familiar neix com un projecte de treball en equip entre professionals, i entre aquests i les famílies, per ajudar-les a construir relacions funcionals entre els seus membres, resoldre els seus conflictes (descobrint nous enfocaments i desenvolupant una major comprensió) i millorar el seu benestar i salut mental.

Per totes aquestes situacions, l’art de la psicoteràpia ha demostrat ser de gran eficàcia, motiu pel qual constitueix la nostra eina essencial de treball.

Filosofia

Visió

La nostra voluntat és incorporar a tots els membres que integren la família en la resolució de les situacions de patiment, ja sigui un problema d’un dels individus o bé compartit per tota la família.

Ens proposem aconseguir que els membres de les parelles puguin parlar de manera empàtica i expressar les seves necessitats, sense agressions, superant rancúnies i enfocats a recrear un futur en base a les seves qualitats.

No volem que cap nen se senti etiquetat per qualsevol trastorn sense haver comprès abans la influència que exerceixen sobre ell les crisis familiars. Paral·lelament, comprenem la preocupació dels pares davant les dificultats i malalties dels fills que, per la seva manera de ser, de percebre o d’assumir aquestes dificultats, poden unir-los o separar-los fent que s’allunyin.

El nostre equip promou la participació dels pares en la teràpia dels fills, ja que, d’aquesta manera, comprenen la necessitat de realitzar canvis en l’ambient emocional de la seva llar, millorant la comunicació i trobant noves formes de resoldre els seus conflictes.

Treballem amb els fills la conveniència de no sobreimplicar-se en els conflictes dels seus pares, ja que ells són adults i és bo que aprenguin a resoldre’ls per si mateixos.

Desitgem aprofitar totes les capacitats que els germans tenen per acceptar des de la igualtat i la diferència, d’ajudar-se i de contribuir a millorar el clima de convivència familiar.

A la persona que acudeix a nivell individual hem de portar-la a descobrir i fer emergir el seu autèntic jo, a estimar-se i sentir-se bé amb si mateixa i arribar a un projecte personal integrat amb els seus propers i reconciliat amb el seu passat individual i familiar.

Valors

Considerem que la família és un element essencial per al desenvolupament de les persones i reconeixem la seva capacitat per establir vincles afectius positius, per evolucionar i per curar ferides per tal de crear i mantenir uns estils de vida saludables.

Confiem en la capacitat de canvi i de creixement dels individus i les seves famílies.

Ens proposem que els nostres pacients aprenguin a conèixer-se, acceptar-se i cuidar-se perquè aconsegueixin les metes i objectius de benestar i salut mental que es plantegen.

Estem convençuts que, al transformar les relacions entre els membres de la família, es propicien millores especialment en aquells membres que més pateixen en ella.

Creiem que no hi ha solucions estàndar, sinó que cada persona és capaç de desenvolupar la seva pròpia solució a la seva vivència o problema. En aquest sentit, la nostra manera de treballar promou que les persones que ens consulten acabin descobrint i desenvolupant les seves pròpies habilitats o recursos.

La nostra major satisfacció és contemplar que, amb el temps, els nostres pacients poden arribar a viure funcional i satisfactòriament sense mantenir una relació de dependència amb el psicoterapeuta.