Psicoteràpia Infantil

Com funciona la Psicoteràpia Infantil?

A partir dels 12-18 mesos poden posar-se de manifest els primers signes d’alerta sobre el desenvolupament infantil, als quals s’ha de prestar especial atenció i consultar a un professional per així realitzar un diagnòstic precoç i una intervenció primerenca.

Depenent de la problemàtica, la intervenció terapèutica es pot realitzar directament amb el nen, de manera indirecta a través dels pares, o mitjançant assessorament als professionals involucrats en el procés educatiu de l’infant.

Psicoterapia_nens

Quan ha d’acudir un nen a teràpia?

Algunes de les nostres intervencions psicopedagògiques i terapèutiques més freqüents es donen en:

Trastorns de conducta, que es caracteritzen per un patró greu de comportaments que comporten la pertorbació de la convivència, l'oposició a les normes i límits, i el desafiament a l'autoritat.

Problemes d'impulsivitat.

Fracàs escolar i conductes disruptives.

Trastorns de l'espectre autista caracteritzats per l'alteració de la capacitat de comunicació i llenguatge, dificultats en la socialització i aparició de patrons de conducta estereotipats, restringits i repetitius.

Trastorn per dèficit d'atenció amb o sense hiperactivitat (TDAH).

Dificultats en el procés d'adquisició de la lectura i escriptura, dislèxies, discalcúlia i en relació amb altres competències matemàtiques.

Trastorn específic del llenguatge.

Dificultats relacionades amb tècniques d'estudi i planificació de la feina.

Assessorament al centre escolar en cas d'adaptació curricular davant necessitats específiques.